PALIWA Z ODPADÓW

13. KONFERENCJA

REJESTRACJA

13-15 CZERWCA 2023 / OLSZTYN I ONLINE

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

ZOBACZ POPRZEDNIĄ EDYCJĘ KONFERENCJI

xxx

UCZESTNIKÓW

DNI OBRAD

2

ZAKUP
MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

STRONA
KONFERENCJI
W 2022 ROKU

IconIcon Icon Icon

Dlaczego warto?

13. Konferencja Paliwa z odpadów odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 13-15 czerwca w Przystań Hotel&Spa w Olsztynie oraz online.

Szanowni Państwo,
szybkimi krokami zbliża się trzynasta edycja organizowanej corocznie przez ABRYS konferencji „Paliwa z odpadów”!
Energetyczna waloryzacja odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliw o stabilnych parametrach jakościowych, a następnie ich efektywne i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie, stanowią kluczowe ogniwa współczesnych systemów gospodarki odpadami w dobie wdrażania koncepcji GOZ. Coraz większa część społeczeństwa rozumie, że odzysk energii z odpadów jest działaniem pro-środowiskowym.
W dobie transformacje energetycznej naszej gospodarki z nadzieją patrzymy na możliwość pozyskania każdego GJ oraz MW energii pochodzącego ze stabilnego źródła. Zastanawiamy się - jak w pełni wykorzystać potencjał energetyczny RDF w lokalnych społecznościach? Niestety równolegle z trwającymi dyskusjami, co miesiąc w naszym kraju rośnie kolejna góra wytwarzanych i niezagospodarowanych RDF.
W pełni doceniamy odważne działania NFOŚiGW zmierzające do wsparcia rozbudowy potencjału polskich spalarni. Nowe inwestycje w zakresie WtE są niezbędne, a ich lokalizacja winna pokrywać obszar całego kraju zgodnie z regułą bliskości. Jednocześnie opracowywane studia wykonalności dla konkretnych spalarni jednoznacznie wskazują na konieczność pełnego wykorzystania całego strumienia generowanego ciepła. Bez zagospodarowania ciepła biznes spalarniowy nie spina się finansowo. W tej sytuacji coraz częściej z nadzieją spoglądamy na lokalne ciepłownictwo. Jednocześnie zadajemy sobie pytania – jak prognozować jakość RDF w perspektywie co najmniej 10 lat – tak, by była ona akceptowalna przez ciepłowników? Zastanawiamy się, które z 39 instalacji zgłoszonych w programie NFOŚiGW uzyskają ostatecznie dofinansowanie i wejdą w fazę inwestycyjną?
Równolegle trwają rozważania nad wyborem optymalnego modelu technologicznego dla odzysku energii z RDF. Czy ma to być mała lokalna instalacja dedykowana do spalania RDF, czy raczej większa instalacja wielopaliwowa? Czy budowa kilku demonstracyjnych małych spalarni RDF pozwoli na przełamanie stereotypowego myślenia w lokalnych społecznościach na temat uciążliwości środowiskowej odzysku energii z odpadów? W jaki sposób prowadzić skuteczny dialog z lokalną społecznością w celu uzyskania akceptacji lokalizacyjnej dla nowych spalarni?
Na powyższe i szereg innych pytań odpowiemy w tym roku we Olsztynie. Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji konferencji Paliwa z odpadów, która odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2023 r. Wydarzenie to stanowi od lat największą w Polsce platformę wymiany informacji na temat wytwarzania i wykorzystywania paliw z odpadów.

                                                                                                  Zapraszam do Olsztyna!
                                                                                                                              Dyrektor Rady Programowej
                                                                                                                            dr inż. Aleksander Sobolewski

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

12 CZERWCA

13 CZERWCA

14 CZERWCA

15 CZERWCA

20.00
ABRYSówka!

- Obrady merytoryczne 10:00-16:30
- Kolacja bankietowa
w Hotelu Przystań 20:00

- Obrady merytoryczne 10:00-15:00

- Atrakcje
- Kolacja wyjściowa 19:00-22:00

Wyjazd studyjny do ZGOK oraz na ITPO

w Olsztynie

09:00-14:00

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

Aleksander Sobolewski
Instytut Technologii Paliw i Energii
Dyrektor Programowy Konferencji

Krzysztof Witkowski
Dobra Energia Dla Olsztyna

Zbigniew Chlipała
Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

Piotr Matuszewski
Abrys

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI 13.06
(WTOREK)

PROGRAM KONFERENCJI

10:00

Otwarcie konferencji

SESJA 1: Perspektywy rozwoju paliw z odpadów w Polsce

Prowadzący: dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii

Prowadzący: Imię i nazwisko, Jednostka

10:10

Wystąpienie w tematyce perspektyw dla paliw alternatywnych w Polsce na kolejne lata

dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii

10:30

Wystąpienie w tematyce inwestycji termicznego przekształcania odpadów w Polsce i ich finansowania

Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10:50

Wsparcie inwestycyjne Polskiego Funduszu Rozwoju w realizacji projektów ITPO w Polsce

Marcin Borek, Polski Fundusz Rozwoju

11:10

Głos społeczeństwa i organizacja referendów przy inwestycjach termicznego przekształcania odpadów

Tomasz Szymkowiak, Abrys

11:30

Przerwa na kawę

12:00

Paliwa z odpadów i biomasy - propozycje rozwiązań sąsiadów

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

12:10

Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie

Krzysztof Witkowski, Dobra Energia dla Olsztyna

PANEL DYSKUSYJNY

Prowadzący: dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii

12:30


11:30

Czas na pytania

SESJA 2: Inwestycje i postęp technologiczny branży RDF

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Rola cementowni w Gospodarce Obiegu Zamkniętego

Monika Michalska-Szulc, Geocycle Polska


13:40

Icon

Zobacz Prelegentkę i opis

Commercial Manager w Geocycle Polska. Od 10 lat w strukturach Lafarge w Polsce, specjalizuje się w paliwach alternatywnych i tematyce odpadowej. W Geocycle odpowiada za zakup paliw alternatywnych oraz odpadów dla Cementowni Małogoszcz i Cementowni Kujawy. Jest absolwentką Inżynierii Środowiska na AGH w Krakowie i studiów podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała m.in. w Ministerstwie Środowiska w dep. Gospodarki odpadami, gdzie poznała specyfikę branży od strony regulacyjnej i administracyjnej. W social mediach znana jako Pani od Odpadów, gdzie prowadzi działalność edukacyjną nt. segregacji odpadów i racjonalnego podejścia do ekologii.

Geocycle Polska

Monika Michalska-Szulc

Przerwa na lunch

14:00

Aktualne potrzeby i wykorzystanie RDF w cementowniach na terenie Polski (ONLINE)

Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu

15:00

VECOPLAN – zalety jednostopniowego rozdrabniania w produkcji paliw RDF

Ireneusz Suszyna, Vecoplan

15:20

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od 2007 roku związany z branżą odpadową. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży technologii do przetwarzania odpadów związanych między innymi z produkcją paliw alternatywnych jak również technologii związanych z kompostowaniem odpadów. Uczestnik i prelegent wielu branżowych seminariów i konferencji. Obecnie w firmie VECOPLAN Polska jako Area Sales Manager odpowiedzialny jest za doradztwo i sprzedaż technologii związanych z produkcją paliwa alternatywnego.

Vecoplan

Ireneusz Suszyna

nowa koncepcja technologiczna dla ciepłowni w segmencie 10 MWth - synergia doświadczenia pioniera energii z odpadow i doskonałości inżynieryjnej

Andrzej Bednarz, Dyrektor Rozwoju; Xavier Forcet, Export Sales Manager

LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES

15:40

Icon

Zobacz Prelegentów i opisy

Od 22 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową EXP-PECO Conseil mającą swoją siedzibę we Francji, specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Po ponad 30 latach życia we Francji, powrócił prawie 4 lata temu na stałe do Polski aby zrealizować tu kilka autorskich zamierzeń bazujących na doświadczeniach z polskiego rynku odpadów i energii I wpisujących się w aktualne tendencje I potrzeby tego rynku.

LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES

Andrzej Bednarz

Xavier Forcet

LEROUX & LOTZ TECHNOLOGIES

Przygotowanie odpadów do energetycznego przekształcenia z wykorzystaniem technologii Eggersmann

Agnieszka Spodzieja, Szymon Krenke, Eggersman

15:50

Icon

Zobacz Prelegentów i opisy

Zajmuje się sprzedażą, projektowaniem i prowadzeniem projektów uruchomień instalacji sortowniczych oraz instalacji biologicznego przetwarzania. Jako inżynier i dzięki metodycznej pracy z sukcesem doprowadziłem do zbudowania kilkudziesięciu inwestycji znaczne zwiększającej ilość przetwarzanych odpadów na wielu instalacjach w Polsce i za granicą. Szerokie doświadczenie zawodowe na każdym z etapów budowy instalacji MBA sprawia iż, jestem się specjalistą w dziedzinie przetwarzania odpadów.

Eggersman

Szymon Krenke

Agnieszka Spodzieja

Eggersman

BANANA czy NIMBY - protesty przeciwko budowie spalarni odpadów komunalnych w Polsce

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

16:00

Czas na pytania

16:30

16:40

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Uroczysta kolacja w Przystań Hotel&Spa

20:00

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI 14.06
(ŚRODA)

SESJA 2 c. d.: Inwestycje i postęp technologiczny branży RDF

Prowadzący: dr inż. Tomasz Iluk, Instytut Technologii Paliw i Energii

Rozpoczęcie drugiego dnia obrad

dr inż. Tomasz Iluk, Instytut Technologii Paliw i Energii

10:00

10:05

Zakład Odzysku Energii w Tychach - postęp inwestycji i napotkane problemy

Marek Mrówczyński, Instalmedia

Optymalizacja / analiza parametrów jakościowych wytwarzanych paliw alternatywnych na instalacjach po produkcji RDF-u

Michał Bula, TOMRA

10:25

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Michał Bula, Area Sales Manager w firmie TOMRA Sorting Sp. z o.o. posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w zakresie realizacji wielu nowatorskich projektów, związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych jak i metali w Polsce, krajach nadbałtyckich, Czech oraz Słowacji.

TOMRA

Michał Bula

Spalanie odpadów jako element dekarbonizacji lokalnych systemów ciepłowniczych

dr inż. Tomasz Iluk, Instytut Technologii Paliw i Energii

10:45

Obowiązek zabezpieczenia roszczeń – wczoraj i dziś

Anna Maj Michałek, Renata Kaniecka, EKO BROKER

11:05

RDF - więcej problemów czy korzyści?

Bartosz Lewandowski, Novago

11:15

Przerwa na kawę

11:25

Zakład Odzysku Energii w Łodzi - status projektu

Bartosz Jankowski, Veolia

11:55

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Środowiska o specjalizacji w systemach i technikach w gospodarce odpadami. Wielokrotny autor Studiów Wykonalności dla projektów budowy ITPO, z których dwa zostały wdrożone (Szczecin, Olsztyn). Współautor kart informacyjnych oraz raportów OOŚ dla instalacji do przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem ITPO. Swoje ponad 13 letnie doświadczenie zbudował pracując w firmach konsultingowych takich jak SOCOTEC czy INTER-BIS, uczestnicząc w procesie inwestycyjnym na etapie planowania, przygotowania oraz wdrożenia projektu (etap realizacji).

Veolia Polska

Bartosz Jankowski

Wybrane zagadnienia wykrywania zagrożeń pożarowych na instalacjach transportu i składowania paliw oraz odpadów na przykładzie rozwiązań z zakresu systemu ADICOS

Paweł Stolarczyk, IP&S

12:15

12:25

PANEL DYSKUSYJNY: Szanse i wyzwania dla inwestorów transformacji energetycznej

Prowadzący: Piotr Talaga, Abrys

13:30

Przerwa na lunch

SESJA 3: Praktyczne zagadnienia gospodarowania paliwami alternatywnymi

Prowadząca: Katarzyna Wolny-Tomczyk, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy

14:30

Paliwa z biomasy - na drodze do zielonej energii

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Eco Legal

Icon

Zobacz Prelegentkę i opis

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego. Udziela wsparcia w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych. Wspiera w procesie ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także reprezentuje w postępowaniach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, kar i odpowiedzialności za szkody w środowisku. Udziela wsparcia w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ, GIOŚ oraz organy ochrony środowiska, w tym w zakresie realizacji oraz kwestionowania zarządzeń pokontrolnych, a także zaskarżania decyzji pokontrolnych. Doradza w sprawach związanych z prawem energetycznym, emisjami gazów cieplarnianych i z obrotem uprawnieniami do emisji. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa odpadowego i prawa energetycznego dla przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów. Wielokrotnie cytowana w mediach jako ekspert prawa ochrony środowiska.

ECO LEGAL

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Firefly – systemy wykrywania i gaszenia iskier oraz gorących czarnych cząstek

Piotr Mielczarek, Firefly

14:40

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, specjalność Budowa Maszyn.Od ponad dwóch lat pracuje w firmie Firefly Poland jako Regionalny Kierownik Sprzedaży. Zajmuje się zabezpieczeniami p. poż. oraz ochroną przed wybuchami w takich branżach jak: Recykling, Biomasa, Przemysł Spożywczy, Przemysł Papierniczy oraz Higieniczny w Polsce jak również w krajach Europy Wschodniej.

Firefly

Piotr Mielczarek

Efektywne technologie do produkcji wysokiej jakości paliw z odpadów

Radosław Kozakiewicz, TEKOpro

14:50

Icon

Zobacz Prelegenta i opis

Absolwent UMCS w Lublinie, kierunku ekonomika produkcji. Area Sales Manager na obszar całe Polski w firmie Tekopro sp. z o.o. Dośwadczenie w branży recyklingu odpadów komunalnych, przemysłowych i złomu zdobyte na przestrzeni ostatnich 15 lat na rynkach Europy Środkowej, Wschodniej oraz Ukrainy i Rosji. Główny kierunek działalności to duże projekty instalacji do przetwarzania odpadów.

TEKOpro

Radosław Kozakiewicz

Emisja lotnych związków organicznych podczas magazynowania paliw alternatywnych

Justyna Czerwińska, Politechnika Łódzka

15:00

Czas na pytania

15:20

15:30

Zakończenie konferencji i wręczenie nagród z ankiet

Atrakcja programowa - rejs jachtem lub motorówką po Jeziorze Ukiel

16:15-

18:00

Kolacja wyjściowa w restauracji Przystanek Zatoka

19:00

TRZECI DZIEŃ KONFERENCJI 15.06

(CZWARTEK)

Przejazd autokarem do ZGOK w Olsztynie (1 grupa)

Przejazd do ITPO w Olsztynie (2 grupa)

09:00

Przejazd autokarem do ITPO w Olsztynie (1 grupa)

Przejazd do ZGOK w Olsztynie (2 grupa)

11:15

Na wyjazd studyjny należy zabrać buty ochronne oraz według możliwości kask i kamizelkę odblaskową

Icon

Zakończenie wyjazdu i powrót do hotelu

ok. 13:30

12:10

Panel dyskusyjny

Prowadzący: imię i nazwisko, jednostka

Opis panelu:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam hendrerit magna eget erat pellentesque ornare. Donec non fermentum erat. Integer quis sapien et dolor porta accumsan. Ut nec gravida dui. Pellentesque mi tortor, imperdiet at nisi sit amet, sagittis euismod eros. Etiam eget est tincidunt, luctus orci ac, porta nunc. Nulla lobortis odio in nibh finibus, et iaculis nisl dapibus.


Paneliści:
- Imię i nazwisko, jednostka

11:15

Przerwa na kawę

DRUGI DZIEŃ OBRAD DATA
(DZIEŃ)

10:00

Otwarcie obrad konferencji

SESJA: TUTAJ WPISZ NAZWĘ SESJI

14:40

Przerwa na lunch

WYJAZD STUDYJNY 15.06
do ZGOK oraz na powstającą ITPO w Olsztynie

O miejscu wyjazdu studyjnego

Trzeciego dnia konferencji będziemy mieli wyjątkową okazję odwiedzić zarówno producenta RDF jak i jego odbiorcę.

Udamy się do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, gdzie będziemy mogli obejrzeć funkcjonującą instalację przetwarzania odpadów i poznać od podszewki sposób jej funkcjonowania.

Odwiedzimy też powstającą w Olsztynie instalację termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Będzie ona przetwarzać około 100 tys. ton odpadów rocznie.

Budowa znajduje się na zaawansowanym etapie, koniec prac zaplanowano na drugą połowę 2023 roku. Cała inwestycja składa się z dwóch elementów: kotłowni szczytowej oraz Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, która po zakończeniu budowy będzie jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie.

Inwestycja realizowana jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przez spółki: Dobra Energia dla Olsztyna (Partner Prywatny) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie (Podmiot Publiczny).

Na zwiedzanie koniecznie należy zabrać obuwie ochronne, najlepiej w standardzie BHP-S2

Więcej o instalacji: https://energiaolsztyn.pl/itpo/struktura-projektu/

Icon

Przy konferencji, 12 czerwca 2023 o godz. 18:00, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Forum Inwestorów Transformacji Energetycznej. Zapraszamy wszystkich dotychczasowych uczestników oraz nowych zainteresowanych do udziału. Wstęp wolny.
Dla wszystkich uczestników konferencji, którzy wezmą udział w FITE przewidujemy 10% zniżki na udział. Szczegóły znajdziecie na stronie:
https://foruminwestorow.abrys.pl

FORUM INWESTORÓW TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Image

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 13-14.06 (13.06 – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; 14.06 – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjeździe technicznym
  w dniu 15.06.2023 r.

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1590 zł

BEZPŁATNY UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

 • W ramach bezpłatnego udziału przesyłany jest dostęp do strony internetowej, na której znajduje się transmisja na żywo z wystąpień prelegentów
  z wyłączeniem paneli dyskusyjnych. Udział bezpłatny nie obejmuje dostępu do nagrań i prezentacji prelegentów,
 • Bezpłatny udział dla: JST, NGO, przedstawicieli państwowych uczelni wyższych, Urzędów Marszałkowskich, WiOŚ, RDOŚ i WFOŚiGW

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

499 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
REJESTRACJA
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach xx.xx-xx.xx.20xx r. (xx.xx.20xx r. – przerwa kawowa, lunch, uroczysta kolacja bankietowa; xx.xx.20xx r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjeździe technicznym
  w dniu xx.xx.20xx r.
REJESTRACJA
REJESTRACJA

0 zł

MIEJSCE KONFERENCJI
I ZAKWATEROWANIE

Przystań Hotel&Spa

ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn

Przystań Hotel & Spa w Olsztynie to czterogwiazdkowy luksusowy hotel położony na brzegu najpiękniejszego jeziora w Olsztynie. Hotel Przystań wyróżnia się nowoczesną architekturą, która kładzie nacisk na wykorzystanie najwyższej jakości materiałów oraz otwarcie budynku na jezioro, a w tym na walory naturalne. Gości hotelu zachwyca widok, jaki podziwiać można z większości pokoi i wspaniałego podniebnego tarasu na hotelowym dachu.

Koszt zakwaterowania ze śniadaniem:
Pokój 1-osobowy: 399 zł brutto za dobę
Pokój 2-osobowy: 469 zł brutto za dobę

REZERWACJA

Wszystkie pokoje w hotelu Przystań zostały wykorzystane ze względu na duże zainteresowanie konferencją. Zapraszamy do korzystania z hoteli dodatkowych (poniżej).

Icon

Hotele dodatkowe dla uczestników

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją przedstawiamy dodatkowe hotele w Olsztynie, które zapewnią atrakcyjną cenę noclegu w wysokim standardzie.
Pomiędzy obiektami, a konferencją będą kursować busy dla uczestników.

Pokój TWIN 1-osobowy ze śniadaniem - 410 zł
Pokój TWIN 2-osobowy ze śniadaniem - 460 zł
Pokój QUEEN 1-osobowy ze śniadaniem - 450 zł
Pokój QUEEN 2-osobowy ze śniadaniem - 500 zł
Parking płatny 40 zł za dobę za auto osobowe

Rezerwacje na hasło ABRYS:
tel. 89 300 10 00 wew. 2
reservation@hamptonolsztyn.pl

Hampton by Hilton

al. Piłsudskiego 34

Pokój SGL 1-osobowy ze śniadaniem - 330 zł
Pokój DBL/TWIN 2-osobowy ze śniadaniem - 400 zł

Rezerwacje na hasło ABRYS:
tel. 506 039 198
hotel@hotelwilenski.com

Hotel Wileński ****

ul. Ryszarda Knosały 5

Abrysówka to tradycyjne spotkanie dla uczestników naszych konferencji. Ma charakter zupełnie nieformalny.
To wyśmienita okazja do poznania partnerów, gości czy innych uczestników, a także nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, jak i prywatnych.

Zachęcamy do przynoszenia regionalnych przekąsek i napojów

Serdecznie zapraszamy!

ABRYSÓWKA

Image

Tradycyjnie druga kolacja odbędzie się w miejscu innym niż nasza konferencja. Nie opuścimy jednak niepowtarzalnego klimatu przyrody Pojezierza Mazurskiego. Przejedziemy do położonej nad taflą Jeziora Wulpińskiego restauracji Przystanek Zatoka.
To skryte w cieniu drzew uroczysko.
Po kolacji będziemy mogli wyjść na brzeg jeziora, a chętni będą mieli możliwość skorzystać z rowerków wodnych i kajaków.

Kolacja wyjściowa w Przystanku Zatoka

Zatoka

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

PARTNER GENERALNY

PATRONAT HONOROWY

WSPÓŁPRACA

PARTNER NAUKOWY

PARTNERZY

PARTNER PRAWNY

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Napisz do mnie

Dawid Wyszyński

project manager

koordynator konferencji

Kontakt w sprawie konferencji

784 036 990

Icon

d.wyszynski@abrys.pl

Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon