Organizator

Współpraca

Partner Generalny

Paliwa z odpadów

POBIERZ PROGRAM

10. Konferencja

Chcesz dowiadywać się o konferencjach z zakresu gospodarki odpadami?

ZAMÓW NEWSLETTER

Nowy termin!
23-25 czerwca 2020 r.

Hotel Novotel Katowice Centrum

ZAREJESTRUJ SIĘ

dotknęła nas nadzwyczajna sytuacja. Dziś wszyscy razem, z rozwagą musimy sobie z nią poradzić. Zachowanie zasad bezpieczeństwa jest obecnie priorytetem, ale musimy też patrzeć w przyszłość i zrobić wszystko aby zminimalizować ujemne skutki dla przedsiębiorstw i gospodarki. W naszym wspólnym interesie jest, aby normalne relacje rynkowe wróciły możliwie jak najszybciej.


Uprzejmie informujemy, że nowy termin 10. Konferencji Paliwa z odpadów to 23-25 czerwca br. Konferencja odbędzie się w Hotelu Novotel Katowice Centrum.


Sytuacja w której znalazła się obecnie branża odpadowa dynamicznie się zmienia. Temat dotyczący paliw z odpadów będzie mieć coraz większe znaczenie szczególnie, gdy do strumienia trafia coraz więcej odpadów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa. Skutkiem tego działania jest zwiększająca się kaloryczność odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Na konferencji przyjrzymy się tej kwestii ze szczególną uwagą.


Życzymy Państwu dużo zdrowia i liczymy, że spotkamy się na konferencji Paliwa z odpadów w dniach 23-25 czerwca.


SZANOWNI PAŃSTWO,

Szanowni Państwo,


Szybkimi krokami zbliża się X edycja konferencji „Paliwa z odpadów”!


Energetyczna waloryzacja odpadów poprzez wytwarzanie z nich paliw o stabilnych parametrach jakościowych, a następnie ich efektywne i bezpieczne środowiskowo wykorzystanie, stanowią kluczowe ogniwa współczesnych systemów gospodarki odpadami w dobie wdrażania koncepcji GOZ. Aktualnie w kraju trwają dyskusje o wpływie zniesienia regionalizacji na działalność biznesową instalacji przetwarzania odpadów. Czy „wolny rynek” w gospodarce odpadami rozwiąże nasze problemy? Czy realne będzie uzyskanie narzuconych przez KE wyśrubowanych poziomów recyklingu w kolejnych latach? Niestety równolegle z trwającymi dyskusjami co miesiąc w naszym kraju rośnie góra wytwarzanych i niezagospodarowanych RDF.


Ukształtowany w Polsce potencjał wytwórców paliw alternatywnych coraz aktywniej z nadzieją spogląda na lokalne ciepłownictwo. Na starcie 2020 roku zadajemy sobie pytania – jak prognozować jakość SRF w perspektywie 10 lat – tak, by była ona akceptowalna przez ciepłownictwo? Jakie systemy zachęt i wsparcia należy wprowadzić by skłonić inwestorów do podejmowania skutecznych działań?


Aktualne trwają rozważania nad wyborem modelu technologicznego dla odzysku energii z RDF. Czy ma to być mała lokalna instalacja dedykowana do spalania RDF, czy raczej większa instalacja wielopaliwowa? Czy budowa kilku demonstracyjnych małych spalarni RDF pozwoli na przełamanie stereotypowego myślenia w lokalnych społecznościach na temat uciążliwości odzysku energii z odpadów? Dzisiaj nie ma wątpliwości, że lokalne rynki ciepła będą kluczem do zapewnienia opłacalności finansowej takich inwestycji.


Ostatecznie - jak będzie wyglądał nasz biznes w erze wdrażania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym?


Na powyższe i szereg innych pytań odpowiemy w tym roku w Katowicach. Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w X jubileuszowej edycji konferencji Paliwa z odpadów, która odbędzie się 23-25 czerwca 2020 r. Wydarzenie to stanowi od lat największą w Polsce platformę wymiany informacji na temat wytwarzania i wykorzystywania paliw z odpadów.


Zapraszam do Katowic!


dr inż. Aleksander Sobolewski
Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
Przewodniczący Rady Programowej

do 16 lutego tylko 1090 zł netto!

Zapisz się już teraz, skorzystaj z niższej ceny

Zarejestruj się
Zobacz relacje z poprzedniej edycji

GŁÓWNE CELE

 • Przedstawienie aktualnej sytuacji paliw z odpadów, w tym aspektów prawnych oraz perspektyw wykorzystania
 • Oszacowanie ilości RDF na rynku odpadów
 • Omówienie problemów związanych z frakcją RDF na polskim runku odpadów – brak zbytu, problemy z magazynowaniem
 • Modernizacje RIPOK-ów i przystosowanie ich do produkcji paliw alternatywnych
 • Wymiana doświadczeń nt. wytwarzania i zagospodarowania paliw z odpadów
 • Przedstawienie potencjału produkcji RDF ze zużytych opon

W trakcie konferencji poprzez wystąpienia i panele dyskusyjne, zostaną poruszone najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące branży odpadów komunalnych, a będą to m.in.:

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu związanego z gospodarką odpadami i jest jednym z głównych krajowych forów wymiany doświadczeń dotyczących branży ochrony środowiska, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych. Spotkanie to od lat gromadzi od 150 do 300 osób aktywnie działających w branży dotyczącej paliw alternatywnych.


Gościem honorowym poprzedniej edycji Konferencji był Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

PROGRAM*

23 czerwca (pierwszy dzień)

Rejestracja uczestników

09:30

Aspekty prawne oraz perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów
Prowadzący: dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu


10:50

11:10

PANEL DYSKUSYJNY

Dokąd zmierzamy w dobie GOZ ?

Prowadzący: dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Paneliści:

- Krzysztof Skowroński, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
-
Marek Drozdowski, ECO Ekologiczne Centrum Odzysku
-
Grzegorz Szastok, SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA

- Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

 • 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych od 18 marca 2020 r.,
 • 903 zł netto + 23% VAT (1110,69 zł brutto) dla jednego przedstawiciela jednostek należących do Rady RIPOK

Cena?

23-25.06.2020 r.

Novotel Katowice Centrum

Kiedy?

Gdzie?

SESJA 1

Szansa na wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne
Przedstawiciel, Ministerstwo Klimatu**

Możliwości finansowania i pozyskania funduszy na rozwój instalacji przetwarzania odpadów na cele energetyczne
Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

11:50

11:30

Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadów frakcji palnej
dr inż. Anna Popławska , Główny Inspektorat Ochrony Środowiska**

Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych w Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej Krzysztof Skowroński, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

12:20

13:00

LUNCH

14:00

Technologia wytwarzania i charakterystyka frakcji RDF
Prowadzący: Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

SESJA 2

Zagospodarowanie frakcji kalorycznej z odpadów komunalnych
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

15:40

Ulepszanie jakościowe parametrów paliw alternatywnych oraz ich analiza w trybie ciągłym – on-line za pomocą technologii wykorzystujących bliską podczerwień
Michał Bula, TOMRA Sorting

15:20

Produkcja paliw RDF z odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na przykładzie miasta Katowice
Robert Potucha, MPGK Katowice

15:00

Odpady po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych w tym paliwa alternatywne wytwarzane na terenie województwa małopolskiego
Karolina Laszczak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Paliwa alternatywne a utrata statusu odpadu
Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

PRECIMECA - efektywne linie do rozdrabniania opon
Jean-Francois Kubaś, PRECIMECA

16:25

16:55

16:15

Możliwości wykorzystania RDF w energetyce i ciepłownictwie z punku widzenia obecnego stanu techniki

Grzegorz Szastok, SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA

16:00

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

17:10

20:00

UROCZYSTA KOLACJA W STYLU IMIENIN ŚW. PATRYKA

24 czerwca (drugi dzień)

LUNCH

13:30

Zagospodarowanie zużytych opon w Polsce - recykling oraz produkcja RDF
Marek Sobiecki, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

12:00

Czy lokalna, tania spalarnia RDF oparta na polskiej technologii jest realna?
dr inż. Sławomir Stelmach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

11:30

PRZERWA NA KAWĘ

15:50

Unieszkodliwianie stałych odpadów ze spalania paliw alternatywnych
prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

PYTANIA I DYSKUSJA. LOSOWANIE NAGRÓD ZA ANKIETY

16:00

Odzysk termiczny paliw alternatywnych, jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami, rola i znaczenie cementowni w tym procesie
dr Henryk Radelczuk, Cemex Polska

10:40

Instalacje odpylania z filtracją powietrza zgodnie z wymogami BAT25
Mariusz Baranowski, NESTRO

10:50

15:30

Wystąpienie Partnera

14:50

Dostosowanie instalacji energetycznych do wymagań dyrektyw UE z wykorzystaniem paliw alternatywnych
Piotr Kruczkowski, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu

14:30

Doświadczenia i przykłady postępowania z RDF
Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny

10:00

Projekty energetyczne wykorzystania paliw alternatywnych oraz rozwiązania technologiczne
Prowadzący: dr inż. Sławomir Stelmach,
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

SESJA 3

SESJA 4

12:30

ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA OBRAD

20:00

KOLACJA W RESTAURACJI SZTOLNIA CHLEB-MIĘSO-WINO

Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

10:00

PRZERWA NA KAWĘ

PRZERWA NA KAWĘ

PRZERWA NA KAWĘ

15:00

Wystąpienie Partnera

15:20

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
**wystąpienie w trakcie potwierdzania

Wystąpienie Partnera

PRZERWA NA KAWĘ

Wystąpienie Partnera

PRZERWA NA KAWĘ

PRZERWA NA KAWĘ

PROGRAM DO POBRANIA

10:20

Stan aktualny oraz perspektywy zagospodarowania paliw z odpadów
dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Właściwości fizykochemiczne RDF wytwarzanego w Polsce
dr hab. inż. Marcin Sajdak, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Wystąpienie Partnera

16:45

11:10

RDF jako produkt uboczny recyklingu tworzyw sztucznych
Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling

12:20

Wystąpienie Partnera

12:40

Rozdrabniacze firmy VECOPLAN w produkcji paliw RDF dla sektora cementowni i energetyki cieplnej w Polsce
Ireneusz Suszyna, VECOPLAN

Kierunki rozwoju instalacji komunalnych w aspekcie produkcji paliw z odpadów
dr inż. Krzysztof Haziak, KMH Consult Zielona Góra

Wystąpienie Partnera

16:20

16:40

PROGRAM DO POBRANIA

10:20

Edukacja ekologiczna - wymóg czy paląca potrzeba?
Małgorzata Masłowska-Bandosz, ABRYS

19:00

WARSZTATY PIWNE POŁĄCZONE Z DEGUSTACJĄ PIW REGIONALNYCH W RESTAURACJI SZTOLNIA CHLEB-MIĘSO-WINO

POWRÓT DO HOTELU NOVOTEL KATOWICE CENTRUM

22:00

18:40

WYJAZD AUTOKARÓW DO RESTAURACJI SZTOLNIA CHLEB-MIĘSO-WINO

PANEL DYSKUSYJNY

Recykling jako źródło paliw alternatywnych. Granice recyklingu

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny
19 marca (trzeci dzień)

Wyjazd techniczny na instalację do produkcji RDF firmy SANIT-TRANS (ul. Komorowicka 9, 43-503 Czechowice-Dziedzice)
(Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń)

PROGRAM*

17 marca (pierwszy dzień)

Rejestracja uczestników

09:30

Aspekty prawne oraz perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów


10:50

19 marca (trzeci dzień)

Wyjazd techniczny na instalację do produkcji RDF firmy SANIT-TRANS (ul. Komorowicka 9, 43-503 Czechowice-Dziedzice)(szczegółowe informację dotyczące wyjazdu podamy wkrótce)

11:10

PANEL DYSKUSYJNY

 • 1090 zł netto + 23% VAT (1 340,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych do 16 lutego 2020 r.,

 • 1390 zł netto + 23% VAT (1709,70 zł brutto) – dla zgłoszeń przesłanych od 17 lutego 2020 r.,

 • 903 zł netto + 23% VAT (1110,69 zł brutto) dla jednego przedstawiciela jednostek należących do Rady RIPOK

od 1090 zł netto

Cena?

17-19.03.2020 r.

Novotel Katowice Centrum

Kiedy?

Gdzie?

SESJA 1

Szansa na wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne
Przedstawiciel, Ministerstwo Klimatu**

Możliwości finansowania i pozyskania funduszy na rozwój instalacji przetwarzania odpadów na cele energetyczne
Przedstawiciel, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

11:50

11:30

Kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadów frakcji palnej
dr inż. Anna Popławska , Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Krajowy Integrator Projektów Inwestycyjnych w Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej Krzysztof Skowroński, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

12:20

13:00

LUNCH

14:00

Technologia wytwarzania i charakterystyka frakcji RDF

SESJA 2

Zagospodarowanie frakcji kalorycznej z odpadów komunalnych
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

15:40

Ulepszanie jakościowe parametrów paliw alternatywnych oraz ich analiza w trybie ciągłym – on-line za pomocą technologii wykorzystujących bliską podczerwień
Michał Bula, TOMRA Sorting

15:20

Produkcja paliw RDF z odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na przykładzie miasta Katowice
Robert Potucha, MPGK Katowice

15:00

Odpady po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych w tym paliwa alternatywne wytwarzane na terenie województwa małopolskiego
Karolina Laszczak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Paliwa alternatywne a utrata statusu odpadu
Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

PRECIMECA - efektywne linie do rozdrabniania opon
Jean-Francois Kubaś, PRECIMECA

16:20

16:50

16:10

Wystąpienie Partnera

16:00

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

17:10

20:00

UROCZYSTA KOLACJA W STYLU IMIENIN ŚW. PATRYKA

18 marca (drugi dzień)

LUNCH

13:30

Zagospodarowanie zużytych opon w Polsce - recykling oraz produkcja RDF
Marek Sobiecki, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

11:40

Czy lokalna, tania spalarnia RDF oparta na polskiej technologii jest realna?
dr inż. Sławomir Stelmach, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

11:10

PRZERWA NA KAWĘ

15:50

Unieszkodliwianie stałych odpadów ze spalania paliw alternatywnych
prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

PYTANIA I DYSKUSJA. LOSOWANIE NAGRÓD ZA ANKIETY

16:00

Odzysk termiczny paliw alternatywnych, jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami, rola i znaczenie cementowni w tym procesie
dr Henryk Radelczuk, Cemex Polska

10:20

Wystąpienie Partnera

10:30

15:30

Wystąpienie Partnera

14:50

Dostosowanie instalacji energetycznych do wymagań dyrektyw UE z wykorzystaniem paliw alternatywnych
Piotr Kruczkowski, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu

Bezpieczeństwo PPOŻ w instalacjach produkujacych i magazynujących RDF
Aleksander Demczuk, Europoz

14:30

Doświadczenia i przykłady postępowania z RDF

10:00

Projekty energetyczne wykorzystania paliw alternatywnych oraz rozwiązania technologiczne

SESJA 3

SESJA 4

12:10

12:30

PANEL DYSKUSYJNY

ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA OBRAD

16:40

20:00

KOLACJA W RESTAURACJI SZTOLNIA CHLEB-MIĘSO-WINO

Otwarcie konferencji
Robert Rosa, Abrys

10:00

PRZERWA NA KAWĘ

PRZERWA NA KAWĘ

PRZERWA NA KAWĘ

15:00

Analiza gazowych produktów termicznej konwersji nadsitowej frakcji odpadów komunalnych
dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

Wystąpienie Partnera

15:20

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie
**wystąpienie w trakcie potwierdzania

Wystąpienie Partnera

PRZERWA NA KAWĘ

Wystąpienie Partnera

PRZERWA NA KAWĘ

PRZERWA NA KAWĘ

PROGRAM DO POBRANIA

10:20

Stan aktualny oraz perspektywy zagospodarowania paliw z odpadów
dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Właściwości fizykochemiczne RDF wytwarzanego w Polsce
dr hab. inż. Marcin Sajdak, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Wystąpienie Partnera

16:40

10:50

RDF jako produkt uboczny recyklingu tworzyw sztucznych
Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling

12:00

Wystąpienie Partnera

12:40

Temat w trakcie ustalania
Ireneusz Suszyna, VECOPLAN

Kierunki rozwoju instalacji komunalnych w aspekcie produkcji paliw z odpadów
dr inż. Krzysztof Haziak, SORTER

Wystąpienie Partnera

16:20

17:00

ZOBACZ, CO JESZCZE PRZYGOTOWALIŚMY DLA CIEBIE

UROCZYSTA KOLACJA W STYLU IRLANDZKIM (DZIEŃ ŚW. PATRYKA)
17 marca godz. 20:00

Św. Patryk jest patronem Irlandii stąd też Dzień Świętego Patryka jest świętem narodowym w tym kraju. Obchodzone przez Irlandczyków 17 marca święto zyskało popularność także w innych państwach na całym świecie oraz w Polsce. W trakcie uroczystego bankietu przeniesiemy się na zieloną wyspę gdzie wspólnie będziemy bawić się przy irlandzkiej muzyce, w zielonych strojach i specjalnych dekoracjach. To wszystko podczas kolacji w pierwszym dniu konferencji. Mile widziane przebranie w kolorze zielonym lub zielone elementy garderoby.

Serdecznie zapraszamy!

WARSZTATY PIWNE POŁĄCZONE Z DEGUSTACJĄ PIW REGIONALNYCH 24 czerwca, godzina 19:00 W RESTAURACJI SZTOLNIA CHLEB-MIĘSO-WINO

„Degustujemy najlepsze i najbardziej unikalne piwa świata. Warzymy.Zaskakujemy piwnymi ciekawostkami. Ćwiczymy zmysły. Obalamy piwne mity. Prezentujemy piwa gorzkie, kwaśne, słone, słodkie, dziwne i nietypowe. Na pokazy piwne zapraszamy koneserów dobrego piwa, miłośników kraftu, ale również osoby, które nie przepadały wcześniej za piwem.” Przed Państwem niepowtarzalne warsztaty pozwalające poznać proces warzenia piwa oraz poddać się degustacji różnych piw regionalnych. Warsztaty będą składać się z dwóch części. Na początku uczestnicy wysłuchają prezentacji prowadzonej przez Michała Kopeć, który od 16 lat zajmuje się branżą piwną i jest m.in. Międzynarodwym sędzią piwnym Beer Judge Certification Program. W drugiej części uczestnicy zostaną zaproszeni do stołu konesera, gdzie prowadzący przedstawia poszczególne piwa, marki oraz style piwne.

POCZUJ EMOCJE EURO 2020

17 marca

Już niebawem rozgrzeją nas emocje związane z Euro 2020. Przygotujmy się nie tylko do kibicowania ale poczujmy także smak prawdziwej rywalizacji. Tylko na naszych konferencjach - niezwykły turniej gry w piłkarzyki. Wyłonimy zwycięzców, którzy mogą zostać zwycięzcami rozgrywek jak i całego turnieju.

Niech nam wszystkich udzieli się duch sportu związany z Euro 2020.

REGULAMIN TURNIEJU

ZAKWATEROWANIE

Do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje w Hotelu Hotel Novotel Katowice Centrum ze specjalną zniżką.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
W cenie noclegu jest wliczone śniadanie.


Ilość miejsc noclegowych i parkingowych jest ograniczona


Parking dla uczestników jest płatny 4zł/ godz. 35 zł/ dobę.


Aby dokonać rezerwacji noclegu, prosimy wypełnić formularz rezerwacji pokoju dostępny wkrótce na stronie i odesłać skan formularza na adres e-mail: H3377-RE@accor.com, H3377-RE1@accor.com, H3377-RE2@accor.com


Koszt noclegu (brutto) za jedną dobę wynosi:
Pokój standardowy 1-os. - 279 zł

Pokój standardowy 2-os.łóżko małżeńskie - 319 zł
Pokój Superior 1-osobowy - 319 zł
Pokój Superior 2-os łóżko małżeńskie lub dwa oddzielne łóżka - 359 zł

Pokój Executive 1-osobowy - 359 zł
Pokój Executive 2-os łóżko małżeńskie lub dwa oddzielne łóżka - 399 złGwarantowana pula pokoi dla uczestników jest ograniczona W związku z tym prosimy o możliwie jak najszybsze rezerwowanie pokoju zaraz po dokonaniu rejestracji na konferencję.
Warunkiem potwierdzenia noclegu jest przedpłata lub preautoryzacja karty.

FORMULARZ REZERWACJI POKOJU
FORMULARZ REZERWACJI NOCLEGU

Patronat honorowy

Współpraca

Partner Generalny

Partner prawny

Partnerzy

Patronat branżowi

Patronat medialny

Skontaktuj się z nami

Mateusz Dziurlikowski

koordynator konferencji

M: +48 784 036 990

e-mail: m.dziurlikowski@abrys.pl

Łukasz Kawa

współpraca z partnerami

M: +48 608 376 797

e-mail: l.kawa@abrys.pl