Zarejestruj się
O konferencji

PALIWA
Z ODPADÓW

7-9 czerwca 2022 r.
Wrocław i online

12. Konferencja

#PzO2022

PALIWA
Z ODPADÓW

13-15 czerwca 2023 r.

13. Konferencja

#PzO2023

Więcej informacji na temat konferencji w 2023 roku już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia strony.

ZOBACZ RELACJĘ Z KONFERENCJI

Paliwa z odpadów 2022 - Prelegenci

Paliwa z odpadów 2022 - Kuluary

Przeczytaj relację z konferencji

Relacja

Najważniejsze informacje organizacyjne dla zgłoszonych uczestników konferencji stacjonarnej

O KONFERENCJI

Konferencja „Paliwa z odpadów” skierowana jest do wytwórców i odbiorców paliw z odpadów, a także władz samorządowych oraz jednostek naukowych, które na co dzień zajmują się tematyką paliw alternatywnych.


Corocznie jest to największe spotkanie dostawców RDF w naszym kraju.


Konferencja będzie dla Państwa świetną okazją do śledzenia trendów w branży oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych z dostawcami i odbiorcami RDF w Polsce.

Zobacz edycję 2021

dr inż. Aleksander Sobolewski

Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu


Dr inż. Aleksander Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 34 patentów. Główne obszary jego merytorycznych kompetencji to koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (przewodniczącym Environmental Working Group), ekspertem Polskiej Izby Ekologii, Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, Przewodniczącym Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu
i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.

DYREKTOR PROGRAMOWY KONFERENCJI

CHCESZ WYGŁOSIĆ PRELEKCJĘ NA KONFERENCJI?

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ

Clear Value

for Your Target Customer

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain howyour product will improve your customer's life.

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain howyour product will improve your customer's.

Focus on the benefits not the features.

Encourage customer to complete your CTA

Encourage customer to complete your CTA

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's.

Focus on the benefits not the features.

Watch the Video

PROGRAM KONFERENCJI

7 czerwca 2022 r.

1 DZIEŃ

Otwarcie obrad konferencji

Robert Rosa, Wiceprezes zarządu Abrys

10:00

10:10

Potencjał rynku RDF w Polsce

dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu

Prowadzący: dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU RDF W POLSCE

SESJA 1

10:30

Perspektywy rynku RDF w Polsce

10:40

Elastyczne wsparcie finansowe w celu realnego zwiększenia wykorzystania paliw z odpadów dla produkcji energii

Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11:00

Perspektywy dla odzysku energii z odpadów w systemach ciepłowniczych

11:20

Przemysł cementowy w gospodarce odpadami. Potrzeby
i możliwości zagospodarowania RDF przez cementownie

Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu

11:40

Energetyczny potencjał odpadów komunalnych
- uwarunkowania prawne

Katarzyna Wolny-Tomczyk, ECO LEGAL Kancelaria Adwokacka

12:00

PRZERWA NA KAWĘ

12:30

PANEL DYSKUSYJNY

Nowe otwarcie dla branży RDF w Polsce, dzięki modernizacji ciepłownictwa w kierunku wykorzystania paliw z odpadów.


- Czy ciepłownictwo wytworzy zapotrzebowanie na dużą ilość RDF
i pre-RDF? Jak zmieni to ceny na rynku?

- Jak konieczność uniezależnienia Unii Europejskiej od węglowodorów z Rosji wpłynie na unijną legislację i rynek RDF w Polsce?

- Zmiany wolumenu RDF potrzebnego w przemyśle cementowym
w wyniku wahań koniunktury.

- Na ile eksport RDF pomoże rozładować nadwyżki surowca na polskim rynku?

- Współpraca w zakresie odbioru produkowanej energii cieplnej
i elektrycznej powstającej w ramach spalania odpadów z lokalnymi, istniejącymi ciepłowniami, aspekty prawne. Jak w praktyce wygląda przyłączenie do "cudzej" sieci ciepłowniczej nowo powstałej instalacji?


- Czy wzrost kosztów inwestycji może utrudnić budowę nowych instalacji termicznych?


- Jakie są perspektywy finansowania kolejnych instalacji na RDF?

- Jak na rynek RDF wpłynie wzrost ilości odpadów komunalnych,
a w tym kalorycznych?

dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu

13:30

PRZERWA NA LUNCH

NOWE INWESTYCJE ORAZ TECHOLOGIE PRODUKCJI
I ZAGOSPODAROWANIE PALIW Z ODPADÓW

SESJA 2

Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys

14:40

Zagospodarowanie paliw alternatywnych

15:00

VECOPLAN – nowe rozwiązania w technologii rozdrabniania
i produkcji paliw RDF

Ireneusz Suszyna, Vecoplan

15:10

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w roku 2022 - dane BDO

15:30

Optymalizacja parametrów jakościowych paliw alternatywnych wytwarzanych na instalacjach wyposażonych w separatory optyczne

Michał Bula, TOMRA

16:10

Czas na pytania do Prelegentów

16:20

Zakończenie pierwszego dnia obrad konferencji

Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (online)

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

Prowadzący:

Paneliści:

Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
(online)

Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu

Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piotr Szewczyk, ZOUK "Orli Staw", Rada RIPOK

Henryk Siodmok, Mo-Bruk

Piotr Sprzączak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (online)

Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

15:50

Dialog z lokalna społecznością jako kluczowy warunek akceptacji dla nowych inwestycji WtE

Martyna Nowak, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

2 DZIEN

8 czerwca 2022 r.

NOWE INWESTYCJE ORAZ TECHOLOGIE PRODUKCJI
I ZAGOSPODAROWANIE PALIW Z ODPADÓW - CIĄG DALSZY

SESJA 3

10:20

Szanse samorządów w paliwach alternatywnych – biometan, bioLNG, konwersja biogazu do biometanu

10:40

Możliwości kontrolowania jakości w produkcji paliw
z odpadów

Piotr Dedejczyk-Macieliński, TEKOpro

11:00

PRZERWA NA KAWĘ

11:30

Paliwa z odpadów na celowniku - cykl szybkich pytań
Formuła dynamiczna, mająca na celu przekazanie najważniejszych informacji.

12:50

Potencjał wielopaliwowego spalania paliw odpadowych
w procesie dekarbonizacji energetyki i ciepłownictwa

Uczestnicy cyklu szybkich pytań:

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA PRODUKCJ, MAGAZYNOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA RDF

SESJA 4

13:40

PRZERWA NA LUNCH

13:20

Rynek paliw alternatywnych w Polsce i na Ukrainie
z perspektywy producenta RDF

Henryk Siodmok, Mo-Bruk

13:10

Optymalizacja produkcji RDF/SRF/TDF z wykorzystaniem elektrycznych rozdrabniaczy UNTHA

Paweł Piętowski, UNTHA Polska

14:40

Case Study. Odzysk energii z odpadów – dobry biznes

dr Tomasz Iluk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

15:00

PANEL DYSKUSYJNY PODSUMOWUJĄCY SESJĘ

Prowadzący: Dominik Szymański, Energia i Recykling, Abrys

16:00

Zakończenie obrad konferencji

Piotr Świeboda, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

10:00

Społeczna akceptacja dla spalania RDF
– obawy i fakty

Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys

Prowadząca:

Jaśmina Labus, Dział Szkoleń i Konferencji, Abrys

Łukasz Tekeli, MASTER - Odpady i Energia w Tychach

Prowadzący: Dominik Szymański, Energia i Recykling, Abrys

12:30

Zagadnienia praktyczne produkcji RDF przez RIPOK

Przemysław Seruga, Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ

Prowadzący:

Paneliści:

Henryk Siodmok, Mo-Bruk

dr Tomasz Iluk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Przemysław Seruga, Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ

Jerzy Zając, WIBO JKZ Sp. z o.o. Sp. k.

Grzegorz Szastok, Sumitomo

Grzegorz Szastok, Sumitomo

Piotr Dedejczyk-Macieliński, TEKOpro

Piotr Browarczyk, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych
w Lubaniu

Wyjazd studyjny 9 czerwca 2022 r.

8:45

Zbiórka przed Hotelem Novotel Wrocław Centrum

Wyjazd na instalację do Zakładu Gospodarki Odpadami GAĆ
ul. Gać 90, 55-200 Oława

9:00

Zwiedzanie instalacji oraz poczęstunek

10:00 - 12.00

12:00

Wyjazd z instalacji


13:00 Powrót do hotelu

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. od 1997 zajmuje się gospodarką odpadami sukcesywnie wprowadzając nowe technologie poprawiające możliwości przetwarzania odpadów komunalnych i odzysku surowców. Obecnie jeden z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, obecnie realizuje trzeci już Projekt pod nazwą „Wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w celu zwiększenia poziomów recyklingu w Regionie Wschodnim Dolnego Śląska”. Na co dzień ZGO GAĆ obsługuje 17 gmin tj. ok 250 tysięcy mieszkańców.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI

Udział stacjonarny w konferencji

1490 zł netto (1832,70 zł brutto)
Udział w obradach konferencji w dniach 7-8.06.2022 r. oraz wyjeździe studyjnym w dniu 9.06.2022 r.

Rejestracja

Bezpłatny udział dla: JST, NGO, państwowe uczelnie wyższe, UM, WiOŚ, RDOŚ
i WFOŚiGW.

Rejestracja

Bezpłatny udział
w konferencji online

499 zł netto
Dostęp do obrad konferencji
w dniu 7-8.06.2022 r. oraz do materiałów pokonferencyjnych.

Rejestracja

Udział
w konferencji online

Hotel Novotel Wrocław Centrum

Adres: Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław

Rezerwacja w hotelu Novotel**** Wrocław Centrum:
- Pokój jednoosobowy Superior 325 zł/pokój/doba
- Pokój dwuosobowy Superior 360 zł/pokój/doba
- Pokój jednoosobowy Executive 380 zł/pokój/doba

Rezerwacja w hotelu Ibis*** Wrocław Centrum:
- Pokój jednoosobowy Standard 280 zł/pokój/doba
- Pokój dwuosobowy Standard 305 zł/pokój/doba
(ten sam budynek co część Novotel)


Cena za pokój obejmuje śniadanie oraz podatek VAT. Rezerwacja w hotelu Novotel obejmuje bezkosztowe korzystanie z centrum fitness oraz sauny. Na terenie całego obiektu do dyspozycji gości jest bezprzewodowy internet – wifi. Zameldowanie od 15.00 – wymeldowanie do 12.00.


MIEJSCE KONFERENCJI - HOTEL NOVOTEL
WROCŁAW CENTRUM

FORMULARZ REZERWACJI NOCLEGU

Z przykrością informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie konferencją pula pokoi w Novotelu i Ibisie została już wykorzystana.


Zachęcamy do rezerwacji miejsc w Q Hotel Plus Wrocław
(ul. Zaolziańska 2) ok. 200 metrów od miejsca konferencji. Najlepiej poprzez serwis booking.com aby skorzystać z promocyjnej ceny bądź telefonicznie bezpośrednio w hotelu na hasło ABRYS.

https://www.qhotels.pl/hotel-wroclaw-centrum

Silent disco to impreza na której jest cicho, nie słychać muzyki, ale ludzie tańczą. Do tego w różnym rytmie. Z boku Silent Disco wygląda intrygująco. Każdy z uczestników ma na uszach futurystyczne słuchawki, które świecą w jednym z trzech kolorów. Kolory odpowiadają wybranym kanałom, czyli konkretnej muzyce granej przez jednego z DJ-ów. W dowolnym momencie można zmienić kanał i posłuchać jednego z trzech DJ stojących za konsoletami. Każdy z nich prezentuje inny styl lub muzykę.


Kolacja uroczysta z imprezą SILENT DISCO

7 czerwca 2022 r., godzina 20.00

Kolacja w Browarze Złoty Pies

8 czerwca 2022 r., godzina 19.00

Browar Złoty Pies to autorskie receptury oraz piwo warzone bezpośrednio na miejscu w lokalu. Do wypróbowania będzie 6 różnych gatunków piwa. Trzy podstawowe krafty, takie jak Bokser Lager, Golden Weizen, czy Pitbull IPA oraz trzy piwa sezonowe. Każde piwo po uwarzeniu otrzymuję swoją wyjątkową nazwę oraz etykietę z wizerunkiem psa. Dodatkowo na uczestników konferencji czekają specjalne potrawy
z dodatatkiem tego kraftowego piwa.

Godzinny rejs statkiem Wratislavia


8 czerwca 2022 r., godzina 17.00

ATRAKCJE DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Statek Wratislavia pływa po Odrze od lipca 2017 r. i jest to największa rzeczna jednostka pasażerska w Polsce! Mierzy 53 metry, a na swoich trzech przestronnych pokładach może pomieścić ponad 400 osób. Górny pokład, zwany słonecznym, to komfortowe miejsce, z którego możecie napawać się pięknem wrocławskich pejzaży lub oddać się błogiemu lenistwu.

ABRYSówka
6 czerwca 2022 r., godzina 20.00

Serdecznie zapraszamy na nieformalne spotkanie w wieczór przed konferencją.

Abrysówka to świetne miejsce do poznania się z uczestnikami, prelegentami, partnerami i gośćmi konferencji, którzy przyjadą do Wrocławia dzień przed konferencją. To również dodatkowa przestrzeń do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz rozmów w mniejszym gronie.

Mile widziane regionalne napoje :)

PATRONI I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR KONFERENCJI

WSPÓŁPRACA

PARTNER GENERALNY


PARTNER STRATEGICZNY


PARTNER PRAWNY


PARTNERZY


PATRONAT HONOROWY


PATRONAT BRANŻOWY


PATRONI MEDIALNI


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Paulina Wolna

zastępca kierownika Działu
Szkoleń i Konferencji,
koordynatorka konferencji
M: 881 932 976
p.wolna@abrys.pl

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu, kontakt
dla Partnerów konferencji
M: 608 376 797
l.kawa@abrys.pl

Napisz do mnie
Napisz do mnie

Marta Kazimierczak

project manager,
współkoordynatorka konferencji
M: 784 036 989
m.kazimierczak@abrys.pl

Napisz do mnie
Buy a song
Listen

Unknown song title 01

About the Artist